HDGO članovi
Svi liječnici specijalisti ginekologije i opstetricije kao i liječnici na specijalizaciji iz ginekologije i opstetricije, te srodnih disciplina, podnošenjem prijave za članstvo u HDGO i uplatom članarine.

HDGO Smjernice iz Humane Reprodukcije i Ginekološke Endokrinologije

HDGO: Opće smjernice  | HDGO Smjernice iz ginekologije 
HDGO Smjernice iz ginekološke onkologije
  | HDGO Smjernice iz fetalne medicine i opstetricije

HDGO Smjernice iz humane reprodukcije i ginekološke endokrinologije


Popis HDGO smjernica  1. Intrauterina kontracepcija S2E smjernice

  2. Klasifikacija kongenitalnih anomalija ženskog reproduktivnog sustava S2K smjernice

Smjernice drugih društava

  1.   HDGEHR smjernice: Oralna hitna kontracepcija

Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju
Klinika za ženske bolesti i porode Petrova 13, HR- 10000 Zagreb
Tel: +385 (1) 46 04 646 / Fax: +385 (1) 46 33 512

HDGO © 2010 - 2011
HDGO članovi
Aktualne teme
Stručno informiranje i stručno usavršavanje