Teritorijalna mreža
Temeljni ciljevi ginekološke službe obuhvaćaju ne samo zdravstvenu skrb o bolesnicama, već i promicanje zdravijeg načina života, smanjenje i otklanjanje rizika koji se mogu spriječiti,
te poboljšanje kvalitete života kronično oboljelih pacijentica.

Klinički Bolnički Centar

Zdravstvena djelatnost na tercijarnoj razini provodi se u klinikama, kliničkim bolnicama i kliničkim bolničkim centrima.

Klinički bolnički centar jest opća bolnica u kojoj osim naziva klinika za djelatnost interne medicine, kirurgije, pedijatrije, ginekologije i porodiljstva, naziv klinika ima više od polovice ostalih specijalnosti i u kojima se izvodi više od polovice nastavnog programa medicinskog, stomatološkog, odnosno farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Klinika je zdravstvena ustanova ili dio zdravstvene ustanove koja obavlja najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz neke specijalističko-konzilijarne djelatnosti te se u njoj izvodi nastava visokih učilišta i provodi znanstveno-istraživački rad za djelatnost za koju je ona i osnovana.

Klinički bolnički centar najveći je tip bolničke ustanove u Republici Hrvatskoj koji ujedinjuje sve dijagnostičke metode, pretrage i terapijske zahvate.

U Hrvatskoj postoje četiri klinička bolnička centra u kojima djeluju četiri klinike za ginekologiju i porodništvo:

Klinika za ženske bolesti i porode Petrova 13 KBC Rebro KBC Zagreb najveća je bolnička ustanova u Hrvatskoj i ujedno najveća baza kliničke nastave Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. saznaj više


Klinika za ženske bolesti i porode KBC Rijeka Danas je jedan od četiri klinička bolnička centra u Hrvatskoj i centralna je bolnička ustanova na području Istre, Primorja, Like i Gorskog Kotara. saznaj više


Klinika za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek Klinička bolnica Osijek ima dugogodišnju tradiciju postojanja. Njezini začeci sežu u prvu polovinu 18. st. saznaj više


Klinika za ženske bolesti i porode KBC Split KBC Split najmlađi je klinički bolnički centar u Hrvatskoj te najveći bolnički centar u Dalmaciji koji zapošljava približno 3200 djelatnika. saznaj više