HDGO smjernice
Smjernice su koncizni i sažeti dokumenti koji osiguravaju specifične praktične preporuke u odabranim temama kliničkog rada, a nastaju pod okriljem Povjerenstva za izradu smjernice HDGO.
Ove smjernice definiraju standardne postupke kao edukacijsku pomoć za ginekologe i opstetričare.

Etičke Smjernice

Etičke smjernice Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju razmatra i donosi Etičko povjerenstvo HDGO.

Ove smjernice predstavljaju edukacijsku pomoć za ginekologe i opstetričare, pri čemu ne definiraju standardni postupak kao obvezujući postupak, niti je njihova namjera nametanje isključivo jednog načina liječenja.

Raznolikosti ginekoloških problema u svakodnevnoj kliničkoj praksi zahtijevaju od ginekologa i opstetričara uzimanje u obzir individualnih potreba svake pacijentice kao i raspoloživost sredstava i ograničenja pojedinih ustanova, u odabiru prikladnog postupka i načina liječenja.

Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju
Klinika za ženske bolesti i porode Petrova 13, HR- 10000 Zagreb
Tel: +385 (1) 46 04 646 / Fax: +385 (1) 46 33 512


HDGO © 2010

KOIĆ E. Etika,
pps 540 kB
RITTOSA D. Prijepori o pravu na pobačaj u Republici Hrvatskoj Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. 2005; 971-77,
pdf 196 kB