HDGO članovi
Svi liječnici specijalisti ginekologije i opstetricije kao i liječnici na specijalizaciji iz ginekologije i opstetricije, te srodnih disciplina, podnošenjem prijave za članstvo u HDGO i uplatom članarine.

HDGO Smjernice iz Ginekološke Onkologije

HDGO: Opće smjernice  | HDGO Smjernice iz ginekologije 
HDGO Smjernice iz fetalne medicine i opstetricije  | HDGO Smjernice iz humane reprodukcije i ginekološke endokrinologije

HDGO Smjernice iz ginekološke onkologije


Popis HDGO smjernica  1. Cervikalne intraepitelne neoplazije S3 smjernice

  2. Karcinom cerviksa S1 smjernice

  3. Karcinom uterusa S1 smjernice

  4. Karcinom ovarija S1 smjernice 


Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju
Klinika za ženske bolesti i porode Petrova 13, HR- 10000 Zagreb
Tel: +385 (1) 46 04 646 / Fax: +385 (1) 46 33 512

HDGO © 2010 - 2011


HDGO članovi
Aktualne teme
Stručno informiranje i stručno usavršavanje