Teritorijalna mreža
Temeljni ciljevi ginekološke službe obuhvaćaju ne samo zdravstvenu skrb o bolesnicama, već i promicanje zdravijeg načina života, smanjenje i otklanjanje rizika koji se mogu spriječiti,
te poboljšanje kvalitete života kronično oboljelih pacijentica.

Opća Bolnica

Zdravstvena zaštita na sekundarnoj razini organizira se u obliku poliklinika i bolnica

 • Poliklinika jest zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja.
 • Bolnica jest zdravstvena ustanova koja obavlja djelatnost dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege bolesnika te osigurava boravak i prehranu bolesnika. Djelatnost se obavlja u općim i specijalnim bolnicama.

Nakon donošenja novog Zakona o zdravstvu 1993. godine ukinuti su medicinski centri, a u županijskim središtima su od 1995. godine odvojene primarna i sekundarna zdravstvena zaštita.

Opća bolnica je tip bolničke ustanove osposobljene za pružanje opće zdravstvene njege. Manja je i slabije opremljena u odnosu na klinički bolnički centar ili kliničke bolnice, ali je veća i uključuje više medicinskih djelatnosti i usluga od uže specijaliziranih klinika ili specijalnih bolnica. U Republici Hrvatskoj postoje 22 opće bolnice s ginekološko-porodničkom djelatnosti.

Opće i županijske bolnice s ginekološko-porodničkom djelatnosti / abecedni popis

 • Opća bolnica Bjelovar
 • Županijska bolnica Čakovec
 • Opća bolnica Dubrovnik
 • Opća bolnica Gospić
 • Opća bolnica Karlovac
 • Opća bolnica "Hrvatski ponos" Knin
 • Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
 • Opća županijska bolnica Našice
 • Opća bolnica Nova Gradiška
 • Opća bolnica Ogulin
 • Opća županijska bolnica Pakrac
 • Opća županijska bolnica Požega
 • Opća bolnica Pula
 • Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak
 • Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
 • Opća bolnica Šibensko-kninske županije Šibenik
 • Opća bolnica Varaždin
 • Opća bolnica Vinkovci
 • Opća bolnica Virovitica
 • Opća bolnica Vukovar
 • Opća bolnica Zabok
 • Opća bolnica Zadar

Izvanbolnička rodilišta

Osim navedenih bolničkih rodilišta koji su osnovani između Prvog i Drugog svjetskog rata kao ginekološko-porodnički odjeli, nakon Drugog svjetskog rada otvoren je i veći broj izvanbolničkih rodilišta, paralelno s organiziranjem prenatalne skrbi trudnica. Cilj je ovih mjera bio izbjeći porode u kućnim uvjetima koji su bili povezani s povišenom stopom maternalnog i perinatalnog mortaliteta. Najveći broj ovih izvanbolničkih rodilišta u međuvremenu je zatvoren, te su zadržana samo ona s većim brojem poroda, po pravilu udaljenija od bolničkih rodilišta ili s lošijim prometnim vezama.

Izvanbolnička rodilišta:

 • Đakovo
 • Sinj
 • Imotski
 • Makarska
 • Brač

U navedenih pet rodilišta 1995. godine rođeno je 1.782 djece, što čini 3,8% cjelokupnog broja novorođenčadi iste godine. Perinatalni mortalitet je u istoj godini iznosio 1/1.782 djece (0,6‰).