Kontakt Informacije

Hrvatski liječnički zbor
HRVATSKO DRUŠTVO ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

Sjedište Društva: Petrova 13, HR-10 000 Zagreb
Telefon: +385 (1) 46 04 646; +385 (1) 46 04 616
Fax: +385 (1) 46 33 512
Email: info@hdgo.hr

prof. dr. sc. Ante Ćorušić
Predsjednik HDGO
Klinika za ženske bolesti i porode,
Petrova 13, HR-10 000 Zagreb
+385 (1) 46 04 646; +385 (1) 46 04 616;
Fax: +385 (1) 46 33 512
corusic@hdgo.hr
prof. dr. sc. Herman Haller prof. dr. sc. Herman Haller
1. dopredsjednik HDGO
Klinika za ginekologiju i porodništvo,
Cambierieva 17/5, HR-51 000 Rijeka
tel./fax +385 (51) 338 555
haller@hdgo.hr
prof. dr. sc. Slavko Orešković prof. dr. sc. Slavko Orešković
2. dopredsjednik HDGO
Klinika za ženske bolesti i porode,
Petrova 13, HR-10 000 Zagreb
+385 (1) 46 04 646; +385 (1) 46 04 616; +385 (1) fax 46 33 512
oreskovic@hdgo.hr
mr. sc. Držislav Kalafatić
Izvršni tajnik HDGO
Klinika za ženske bolesti i porode,
Petrova 13, HR-10 000 Zagreb
+385 (1) 46 04 646; +385 (1) 46 04 616
Fax 46 33 512
kalafatic@hdgo.hr
dr. sc. Vesna Harni
Administrativna tajnica HDGO
Poliklinika Harni,
Bukovačka 1, HR-10 000 Zagreb
+385 (1) 29 23 648; +385 29 21 599
Fax +385 29 21 603
harni@hdgo.hr
dr. Davorko Čukelj
Rizničar HDGO
Privatna ordinacija/zakup,
Bjelovarska 11, HR-10 360 Sesvete
+385 (1) 20 08 800
GSM +385 (98) 314 714
cukelj@hdgo.hr