Kontakt informacije
Sjedište i aktualni saziv Upravnog odbora, predsjednik i dopredsjednici HDGO. Kontaktirati nas možete i putem e-mail obrasca.

1. dopredsjednik HDGO

prof. dr. sc.Herman Haller
1. dopredsjednik HDGO
Klinika za ginekologiju i porodništvo
Cambierieva 17/5, HR-51 000 Rijeka
tel./fax +385 (51) 338 555
haller@hdgo.hr

Prof. dr. sc Herman Haller, dr.med. je specijalist iz ginekologije i opstetricije i uži specijalist iz ginekološke onkologije. Tijekom posljednjih 23 godine aktivni je učesnik, pozvani predavač te predsjednik i član organizacijskih, znanstvenih i stručnih odbora brojnih domaćih i međunarodnih skupova iz područja imunologije reprodukcije, ginekologije i opstetricije, te ginekološke onkologije. Pozvani je predavač na više tečaja za usavršavanje liječnika (Medicinski fakultet u Rijeci i Zagrebu)

Prof. dr. sc. Herman Haller rođen je 1958. godine u Rijeci, gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet je upisao 1977. godine, a diplomirao 1982. godine. Tijekom studija bio je demonstrator na Zavodu za fiziologiju i imunologiju gdje se i započeo baviti znanstvenim radom. Magistarski rad uspješno brani 1986. godine, a 1991. godine i doktorsku disertaciju pod naslovom "Imunohistološka karakterizacija i imunosupresijska aktivnost decidualnih limfocita u prvom tromjesečju trudnoće".

Godine 1995. polaže specijalistički ispit iz opstetricije i ginekologije. Iste godine odlazi u Aviano (Italia) na usavršavanje iz područja ginekološke onkologije, te 1996. godine postaje docentom na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Tijekom narednog razdoblja postaje pročelnikom Odsjeka patologije trudnoće i potom Odjela za ginekologiju, Klinike za ginekologiju i porodništvo KBC Rijeka. Izvanredni profesor na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci postaje 2000. godine. Predstojnikom Klinike za ginekologiju i porodništvo KBC Rijeka postaje 2001. godine. Redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci postaje 2004. godine, a 2009. godine postaje redoviti profesor u trajnom zvanju.

Profesor dr. sc. Herman Haller postaje 2001. godine ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Rijeka, te završava poslijediplomski stručni studij Management u zdravstvu. Rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH iz 2005. godine priznata mu je uža specijalnost iz ginekološke onkologije.

Prof. dr. sc. Herman Haller pročelnik je Katedre za ginekologiju i opstetriciju od 2006. godine, predsjednik Povjerenstva za stručna pitanja i stručni nadzor pri Hrvatskoj liječničkoj komori od 2007. godine i voditelj je stručnog studija „Primaljstvo“ od 2008. godine. Odlikovan Diplomom Hrvatskog liječničkog zbora u znak priznanja za značajan doprinos u promicanju stručnih, znanstvenih i etičkih načela i unapređenju zdravlja naroda. Redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.