Rizik za karcinom endometrija raste s obiteljskom povijesti


Rizik za rak endometrija povećan je za 82%, ako su majka, sestra ili kćer imale rak endometrija, navodi se u meta-analizi objavljenoj na internetu, u online izdanju znanstvenog časopisa 'Obstetrics & Gynecology'. Kod ovih žena također je povećan rizik endometrijskog karcinoma za 17%, ako je bliski rođak imao rak debelog crijeva.

Poznati čimbenici rizika za karcinom endometrija uključuju dob, korištenje estrogena, ranu menarhu, kasnu menopauzu, pretilost i dijabetesa, ali prethodne studije nisu dale odgovor na pitanje treba li uzeti u obzir obiteljsku anamnezu u procjeni za nastanak raka endometrija ili drugih vrsta karcinoma.

Aung Ko Win, PhD, iz Centra za epidemiologiju i biostatistiku na Sveučilištu u Melbourneu u Australiji i kolege, pregledali su 10 'case-control' studija koje su uključivale ukupno 3,871 pacijentica s rakom endometrija i 49,475 kontrolnih pacijentica, kao i šest kohortnih studija koje su obuhvatile 33,510 žena.

Autori su otkrili da su žene čiji su srodnici prvog stupnja bolovali od raka endometrija imale 1,82 puta veći relativni rizik za rak endometrija. Do dobi od 70 godina, žene s ovakovom obiteljskom povijesti imale su 3,1 % rizik nastanka raka u usporedbi s rizikom od 1,7% za žene bez takve povijesti. Ovaj povećani rizik nije bio ovisan o starosnoj dobi, premenopauzlnom ili postmenopauzalnom statusu, odnosno je li srodnica s rakom endometrija bila majka ili sestra.

Nije bilo dokaza o povezanosti karcinoma endometrija i obiteljske povijesti karcinoma dojke, jajnika ili cerviksa u srodnika prvog reda. Međutim, ova povezanost je nađena ako se u obiteljskoj povijesti nalazi srednik prvog reda s rakom debelog crijeva.

Autori nisu bili u mogućnosti testirati je li rizik povećavao kada je obiteljska anamneza obuhvaćala više srodnika pogođenih ovim malignomima; je li rizik je veći ako je dotični srodnik sestra ili majka; i da li je relativna starost pri postavljanju dijagnoze povećavala ovaj rizik. Kako je dijagnoza karcinoma kod rođaka najčešće bila nepotvrđena, autori su isključili iz istraživanja srodnike drugog i trećeg stupnja, kao što su rođaci, baka i djed, jer su podatci koje je davao pacijent bili manje točna za ove srodnike.

Lynch sindrom, mutacija zametnih stanica u popravci gena DNA, poznat je kao genetski faktor rizika za rak endometrija, ali su tri studije otkrile povezanost obiteljske anamneze u obiteljima koje nisu imale Lynch sindrom. Autori pišu da ovi rezultati, kao i povezanost raka endometrija s početkom nastanka raka debelog crijeva, ukazuju da možda i drugi geni, osim onih koji su uključeni u Lynch sindrom mogu povisiti rizik raka endometrija.


Obstet Gynecol. Published online, 2014.

:: dr. Vesna Harni :: HDGO