Mehanizmi kontinencije mokraće


Kontinencija mokraće definira se kao sposobnost zadržavanja mokraće u mokraćnome mjehuru između epizoda voljne mikcije.

Glavni čimbenici održavanja kontinentnosti jesu međusobno djelovanje periuretralne glatke i poprečnoprugaste muskulature i ligamenata odgovornih za anatomski položaj vrata mokraćnog mjehura i uretre (suspenzija uretrovezikalne jedinice), elastičnih i kolagenih niti, submukoznoga krvožilnog spleta te hormonskih čimbenika koji zajednički pridonose zatvaranju uretre. Normalno zatvaranje uretre postiže se kombinacijom unutarnjih i vanjskih čimbenika.DALJNJA LITERATURA:
 
constantinou ce.

Dynamics of Female Pelvic Floor Function Using Urodynamics ...saznaj više

 
morgan dm et al.

Urethral Sphincter Morphology and Function With and Without ...
saznaj više

 
sayed rf et al.

Pelvic Floor Dysfunction: Assessment with Combined Analysis ... saznaj više

 
mc guire ej.

Pathophysiology of Stress Urinary Incontinence.     saznaj više


Vanjski čimbenici uključuju strukture koje stvaraju potporu (hammock) ispod vrata mjehura i uretre (DeLanceyeva Hammock hipoteza). Ta potpora drži vrat mokraćnog mjehura u abdominalnoj zoni tlaka, odgovara na porast intraabdominalnog tlaka zatezanjem te time omogućava zatvaranje uretre.

U anatomske strukture koje čine potporu ubrajamo m. levator ani, endopelvičnu fasciju i njihova hvatišta za zdjelični zid i uretru te pubouretralni ligament. Kada taj suportivni mehanizam postane manjkav zbog puknuća fascije, slabosti mišića ili kombinacije obaju elemenata, normalna potpora se gubi i nastaje hipermobilnost uretre i vrata mjehura. Vrat mokraćnog mjehura spušta se i destabilizira, što dovodi do toga da je stalno otvoreno unutarnje ušće uretre ili se otvara kod iznenadnog porasta intraabdominalnog tlaka, što se klinički manifestira inkontinencijom mokraće.

Za mnoge žene gubitak potpore je dovoljno težak da uzrokuje statičku inkontinenciju. Međutim, mnoge žene ostaju kontinentne usprkos gubitku uretralne potpore.Mišićno dno zdjelice


Unutarnji čimbenici koji dovode do zatvaranja uretre uključuju poprečnoprugaste i glatke mišiće stijenke uretre, kongestiju submukoznoga venskog pleksusa te koaptaciju sluznice.


Prolaps i inkontinencija

Ginekološka urologija bavi se prolapsom organa male zdjelice i inkontinencijom mokraće.

Prolaps organa male zdjeliceProlaps je ispadanje organa male zdjelice u ili kroz vaginalni kanal. Ovaj poremećaj pogađa gotovo polovinu žena starijih od 50 godina, dok okvirna prevalencija prolapsa iznosi između 30% do 50%. Računa se da u žena postoji 11,1% rizika da će do 79. godine života biti operirane ili zbog prolapsa ili zbog inkontinencije urina. Razlikujemo prolaps uterusa, prolaps prednje vaginalne stijenke (cistokelu) i prolaps stražnje vaginalne stijenke (rektokelu i enterokelu).

Prolaps uterusa... posljedica je nedostatne potpore od strane sakrouterinih i kardinalnih ligamenata, zbog čega dolazi do spuštanja vrata maternice i same maternice prema introitusu.
DALJNJA LITERATURA:
 
chancellor mb, yoshimura n.

Neurophysiology of Stress Urinary Incontinence.   saznaj više

 
dannecker c et al.

Urinary Incontinence in Women.                            
saznaj više

 
Luber km.

The Definition, Prevalence, and Risk Factors for Stress Urinary Incontinence.                                  saznaj više

 
mc kertich k.

Urinry incontinence. Assessment in women: stress, urge or both? saznaj više


cistokela... patološko je ispadanje prednje vaginalne stijenke zajedno s bazom mjehura. Razlikujemo centralnu i lateralnu cistokelu. Kod centralne cistokele radi se o središnjem puknuću pubocervikalne fascije, klinički se vidi da su nabori vagine manji, zaglađeni, a također možemo utvrditi postojanje odboja svjetlosti na sluznici. Kod lateralne cistokele radi se o elongaciji ili otrgnuću pubocervikalne fascije od ATFP, vaginalni nabori su kod kliničkog pregleda intaktni, nema odboja svjetlosti sa sluznice. Često se radi o kombiniranoj cistokeli.

rektokela... patološko je ispadanje donjeg dijela stražnje vaginalne stijenke s rektumom kao posljedica puknuća u rektovaginalnoj fasciji. Enterokela je patološko ispadanje gornjeg dijela stražnje vaginalne stijenke s tankim crijevom kao posljedica prsnuća između rektovaginalnog septuma i sakrouterinih ligamenata.

Inkontinencija mokraće
ICS (International Continence Society) defi nira inkontinenciju urina kao stanje nevoljnog otjecanja mokraće, koje se može objektivno dokazati, a bolesniku je socijalni i higijenski
problem .


:: prof. dr. Slavko Orešković :: Klinika za ženske bolesti i porode, Petrova 13 :: Zagreb ::

:: važne pravne informacije ::

HDGO portal pruža stručne informacije o brojnim temama i događanjima u ginekologiji, opstetriciji i humanoj reprodukciji. Svrha navedenih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o uporabi pojedinih proizvoda niti promocija pojedinih proizvoda kao takvih. Niti jedan posjetitelj web portala ne smije koristiti informacije sadržane na ovom portalu za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez savjetovanja sa stručnim medicinskim osobljem jer su informacije objavljene na portalu predviđene kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, vještinu, znanje, iskustvo i procjenu specijaliste za ginekologiju i opstetriciju koji se brine o bolesnici, odnosno trudnici.

HDGO je poduzeo i ubuduće će poduzimati odgovarajuće napore kako bi informacije sadržane na ovom web portalu bile točne i precizne, ali istovremeno ne daje nikakva jamstva glede njihove potpunosti. Shodno tome, takve informacije ne mogu služiti kao predložak za sudsko medicinska vještačenja. Takve informacije HDGO priopćuje svojim članovima na redovitim okupljanjima i putem stručnih smjernica odobrenih od strane nadležnih tijela.

Stručne smjernice HDGO donose se prema strogim stručnim pravilima i specifičnim uvjetima ginekološke i opstetričke struke u RH, te se nakon odobrenja od strane nadležnih tijela objavljuju s posebnom napomenom.