Intrauterina Kontracepcija - HDGO P O S T U P N I K


Intrauterini uložak... predstavlja jednu od djelotvornijih metoda kontracepcije. Teoretska djelotvornost ima Pearl indeks 1.5, a uporabna 5, što ukazuje na to da cjelokupna uspješnost ove metode kontracepcije ovisi o pravilnoj inserciji. Koristi je preko 150 milijuna žena diljem svijeta, pa je tako najšire korištena reverzibilna metoda kontracepcije. Učestalost uporabe u europskim zemljama iznosi oko 20%, u SAD-u svega 1%, dok u Hrvatskoj oko 2 % žena generativne dobi rabi IUD kao metodu kontracepcije.

Brojne su prednosti pri izboru ove metode kontracepcije. To su visoka učinkovitost, sigurnost, reverzibilnost, niska razina neželjenih učinaka, prihvatljiva cijena, dugotrajan učinak (od 5 do 10 godina ), te neometana spolna aktivnost. Korištenjem IUD-a isključena je nepravilnost u primjeni od strane korisnica.

U uporabi su dvije vrste IUD-a: IUD koji sadržavaju bakar (Cu-IUD) i IUD koji otpuštaju hormone - levonorgestrel (LNG-IUD). IUD ima transcervikalne nastavke – plastične "niti" omotane najlonskim omotačem, koji ostaju u vaginalnom dijelu vrata maternice. Palpiranjem ovih niti utvrđuje se postojanje IUD-a, njihovim hvatanjem i povlačenjem omogućeno jednostavno uklanjanje IUD-a.

Maternica je sterilni organ. Vrat maternice predstavlja fizičku i kemijsku barijeru za bakterije. Narušavanje ove barijere za vrijeme poroda, pobačaja, menstruacije ili kod umetanja ili uklanjanja IUD-a može imati za posljedicu uzlazno širenje infekcije prema maternici, pa i s ishodom zdjelične upalne bolesti (engl. 'pelvic inflammatory disease'- PID). Prije postavljanja uloška potrebno je isključiti prisutnost infekcije. Ako je dokazana infekcija, odgađa se postavljanje IUD-a do izlječenja.

Postavljanje IUD se provodi u sterilnim uvjetima. 
HDGO S2E P O S T U P N I K
Intrauterina kontracepcija                                      
saznaj višeCiljevi postupnika
Ciljevi postupnika su razraditi preporuke za sigurno i učinkovito postavljanje IUD-a na osnovi medicinski utemeljenih dokaza. Postupnik jasno definira kome se postavlja IUD i u koje vrijeme, koje su moguće komplikacije ili nuspojave tijekom postavljanja i uporabe, kao i postupak u slučaju istih. Također određuje postupak prije i nakon umetanja IUD-a.


Ciljne skupine

  • specijalisti ginekologije i opstetricije u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti
  • specijalisti obiteljske medicine
  • liječnici drugih specijalnosti uključeni u aktivnosti planiranja obitelji

Što se želi postići postupnikom?

Uporaba postupnika ima za cilj unapređenje zdravlja i korist svima koji sudjeluju u programima planiranja obitelji. Medicinski utemeljni dokazi daju liječniku i pacijentu sigurnost da će se poštujući postupnik , ispoštovati uvjeti za postavljanje i uklanjanje IUD-a, učiniti pretrage koje se preporučuju prije postavljanja i tijekom uporabe, te slijediti oblike i intervale nadzora u korisnica IUD-a.

U konačnici, postupnik će dovesti će do jedinstvenog postupanja medicinskog osoblja u većini pitanja koja se odnose na IUD, čime će se olakšati donošenje odluke o odabiru i načinu postavljanja intrauterinog uloška u svakom konkretnom slučaju, s individualnim osobenostima.

Metodologija
Postupnik je izradila radna skupina u sastavu prim. dr. Lidija Pejković, mr.sc.dr. Vanja Kaliterna i profesor dr.sc. Slavko Orešković.

Prvi primjerak postupnika je s zajedno s prijavom izrade dostavljen u tajništvo HDGO dana 6.lipnja 2011. Usporedbom s prethodno usvojenim obrascem izrade stručnih smjernica, odlučeno je da se postupnik prilagodi S2e stručnim smjernicama, te je učinjena dopunska pretraga literature. Pretražene su stranice PubMed, Medline, Cochrane, EvidenceBasedMedicine i dokumenti WHO. Ključne riječi u pretrazi su bile: IUD, IUS i contraception.

Od najvećeg značaja bila je publikacija WHO "Selected practice recommendations for contraceptive use", second edition 2004, temeljem koje su redefinirana pitanja na koja treba dati odgovore, te pronađeni odgovori pretragom medicinske literature.

Revidirani primjerak postupnika dostavljen je predsjedniku HDGO prof. dr. Dubravku Barišiću, dopredsjednicima HDGO prof. dr. Hermanu Halleru i prof. dr. Slavku Oreškoviću, predsjedniku Sekcije ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dr. Miroslavu Prpiću, te članovima Upravnog odbora HDGO dana 24.rujna 2011. godine.

Na sjednici Upravnog odbora od 12. studenog 2011. godine prihvaćena je metodologija rada, izgled i klasifikacija postupnika, koji se potom na prijedlog prof. dr. Hermana Hallera daje na otvorenu raspravu putem web stranica Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju i objavljuje na web portalu HDGO dana 7.prosinca 2011. godine, s pozivom članovima HDGO na otvorenu raspravu do 31. siječnja 2012. godine.

Postupnik je dana 5. prosinca 2011. godine dostavljen predsjednicima svih ginekoloških društava HLZ-a, te je zatraženo pismeno očitovanje do 31.siječnja 2012. godine. Niti od jednog stručnog ginekološkog društva HLZ-a koja se bave problematikom intrauterine kontracepcije nisu zaprimljene primjedbe, suglasnost niti odbijanje suglasnosti, te je Postupnik usvojen na sjednici Upravnog odbora HDGO od 10. ožujka 2012. godine.

Sudionici radne skupine, kao i Upravnog odbora podnijeli su pisane izjave, na temelju kojih se ne nalazi značajnijeg sukoba interesa. Izrada ovog postupnika učinjena je neovisno o financijskoj pomoći bilo koje organizacije ili tvrtke.


          
    
Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju
Klinika za ženske bolesti i porode Petrova 13
HR- 10000 Zagreb
Tel: +385 (1) 46 04 646 / Fax: +385 (1) 46 33 512

HDGO © 2010 - 2011                 
                                                                                 
                                       
        

Pojmovi i definicije
Postupak izrade stručnih smjernica za intrauterinu kontracepciju prilagođen je izradi S2E stručnih smjernica.

S1 stručne smjernice (prvi stupanj izrade smjernica i postupnika) predstavljaju neformalni konsenzus reprezentativno odabrane skupine eksperata iz znanstvenog područja na koje se smjernice odnose. S2E stručne smjernice predstavljaju drugi stupanj smjernica i postupnika koje nastaju na osnovi formalne ocjene ('evidence level') preporuka na temelju znanstvene literature.

Treći stupanj smjernica i postupnika - S3 označuje sistematsku izradu smjernica i predstavlja najkvalitetniji oblik smjernica. Pored 'evidence based medicine' u izradu smjernica uključeni su sljedeći procesi: logika, konsenzus, analiza rezultata i analiza ishoda. Smjernice iz skupine trećeg stupnja razvitka u svojim preporukama moraju se eksplicitno oslanjati na medicinski utemeljene spoznaje. Ovdje spadaju tvrdnje ugrađene u temeljnu znanost pojedinih oblasti, sistematski prikupljene spoznaje i iskustva nastala njihovom primjenom iz klinički provedenih istraživanja. Pri tome je središnji problem ocjena rezultata istraživanja glede njihove relevantnosti u donošenju odluke liječnika u svakom pojedinačnom slučaju, koji se ne da riješiti niti sistematskom primjenom tablice za stupnjevanje medicinski utemeljenih dokaza.Upravni odbor HDGO, 16. listopada 2010.
... Visoka izdvajanja za zdravstvenu zaštitu, uz istodobnu povećanu potražnju zdravstvenih usluga, zahtijevaju od zdravstvenih ustanova veću odgovornost prema javnosti. Potražnja za zdravstvenim uslugama je rezultirala objavljivanjem indikatora izvedbe na temelju kojih se zdravstvene ustanove mogu porediti.upravni odbor hdgo

Pojmovi i Definicije
  saznaj višeUpravni odbor HDGO, 16. listopada 2010.
...Medijsko praćenje medicinskog napretka, kao i medicinskih grešaka podiglo je poznavanje ove vrste problematike i očekivanja od strane javnosti u neslućene visine. Porast konzumerizma doveo je do sagledavanja zdravstvene zaštite kao "robe", a pacijente je pretvorio u "potrošače" ili "klijente" s pravom da znaju što kupuju i s pravom na naknadu ako „proizvod“ ne ispuni njihova očekivanja.


upravni odbor hdgo Smjernice za Izradu Smjernicasaznaj višeUpravni odbor HDGO, 9. travnja 2011.
..."Smjernice" stručnih medicinskih društava su sistematski izrađene preporuke za liječnike, koje osiguravaju pomod u donošenju odluka u specifičnim situacijama. Počivaju na aktualnim znanstvenim spoznajama i kliničkim postupcima čija je vrijednost dokazana u svakodnevnoj praksi, a njihov cilj je postidi vedu sigurnost u odabiru i provođenju medicinskih postupaka uzimajudi u obzir ekonomske aspekte.


upravni odbor hdgo Obrazac Stručnih Smjernicasaznaj višePredsjednik Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju

                                        

prof. dr. sc. Dubravko Barišić
Klinika za ženske bolesti i porode,
Petrova 13, HR-10 000 Zagreb
+385 (1) 46 04 646; +385 (1) 46 04 616;
Fax: +385 (1) 46 33 512
barisic@hdgo.hr
   :: 18.4.2012. ::

:: važne pravne informacije ::

HDGO portal pruža stručne informacije o brojnim temama i događanjima u ginekologiji, opstetriciji i humanoj reprodukciji. Svrha navedenih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o uporabi pojedinih proizvoda niti promocija pojedinih proizvoda kao takvih. Niti jedan posjetitelj web portala ne smije koristiti informacije sadržane na ovom portalu za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez savjetovanja sa stručnim medicinskim osobljem jer su informacije objavljene na portalu predviđene kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, vještinu, znanje, iskustvo i procjenu specijaliste za ginekologiju i opstetriciju koji se brine o bolesnici, odnosno trudnici.

HDGO je poduzeo i ubuduće će poduzimati odgovarajuće napore kako bi informacije sadržane na ovom web portalu bile točne i precizne, ali istovremeno ne daje nikakva jamstva glede njihove potpunosti. Shodno tome, takve informacije ne mogu služiti kao predložak za sudsko medicinska vještačenja. Takve informacije HDGO priopćuje svojim članovima na redovitim okupljanjima i putem stručnih smjernica odobrenih od strane nadležnih tijela.

Stručne smjernice HDGO donose se prema strogim stručnim pravilima i specifičnim uvjetima ginekološke i opstetričke struke u RH, te se nakon odobrenja od strane nadležnih tijela objavljuju s posebnom napomenom.