Porod u Vodi

Povijest
Gledajući povijesno u mnogim kultruama porod u vodi je tradicionalni način rađanja. Tako je kod Camash indijanaca u Kostariki, kod Maora, domorodaca s Novog Zelanda, na Samoanskim otocima kod Australije te na Havajima. U Europi porod u vodi prvi uvodi u praksu dr. Igor Charkowsky iz Moskve koji od 1963. godine primjenjuje tu tehniku u sklopu holističkog psihološkog pristupa rađanju, ali kao neformalnu djelatnost izvan bolničkog sustava. 1970-ih godina u Francuskoj dr. Michael Odent prvi u bolničku djelatnost uvodi rađanje u vodi, što je 1978. godine prihvaćeno kao komplementarna djelatnost u francuskim rodilištima. Tijekom 1980-ih godina porod u vodi se počinje provoditi i u SAD-u, Engleskoj i Njmečakoj, a od 1990-ih proširio se i u skandinavske zemlje, Austriju, Švicarsku, Češku i Sloveniju. Od 2003. porod u vodi primjenjuje se i u Hrvatskoj, a prvi je proveden u Klinici za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka.

Tijek poroda u vodi
Za primjenu ovakvog načina rađanja odlučili smo se zbog prednosti koje porod u vodi donosi. Za majku on znači smanjenje bolova, a time smanjuje i potrebu za analgezijom, smanjuje učestalost ureza međice zbog realksirajućeg djelovanja tople vode na mišićno dno zdjelice, povećava mogućnost mijenjanja položaja za vrijeme rađanja, olakšava disanje, što sve skupa dovodi do povećanja zadovoljstva rodilje. Za dijete znači manji stres zbog manje promjene temperature pri dolasku na svijet, jer iz plodne vode ne dolazi direktno u relativno hladni zrak.

Za donošeno dijete ne postoji mogućnost aspiracije vode pri rođenju jer ono ima urođeni refleks ronjenja (diving-reflex). To je zaštitnii refleks kod kojeg vod podražajem receptora kože lica i oko usta i nosa, putem niti n.trigeminusa izaziva refleksni odgovor koji dovodi do zatvaranja glotisa i na taj način sprječava ulazak vode u pluća. Ovaj je refleks kod donošene novorođenčadi najizraženiji u trenutku poroda.

Uvjeti koji od strane rodilje...moraju biti zadovoljeni da bi se uopće razmišljalo o porodu u vodi su: da se radi o jednoplodnoj terminskoj trudnoći, da je dijete u stavu glavicom, da je tijek trudnoće uredan i da se radi o zdravoj trudnici. Uz to testovi na HBV, HCV, HIV i klamidiju kod trudnice moraju biti negativni. Preporučamo pregled u 37. tjednu trudnoće da bismo utvrdili jesu li kriteriji za porod u vodi zadovoljeni i da bismo trudnicu dodatno upoznali s prednostima i eventualnim razlozima zbog kojih se porod ne bi mogao dovršiti u vodi.

Tehnički uvjeti...koji moraju biti zadovoljeni su da je u prostoji u kojoj se odvija porod ugodan i smirujući ambijent, temperatura zraka 24°C bez strujanja, temperatura vode koju rodilja može samostalno regulirati 37°C, te da je voda u bazenu u kojem se odvija porod protočna i da ujedno lagano masira. Bazen u kojem se odvija porod je dizajniran od grupe primalja tako da oblikom osigurava odličan komfor za rodilju. Elektronska regulacija radne visine olakšava rad primalje. Sam bazen ima zapreminu 250 litara, dubine je 430 mm, širine 960 mm, a dužine 1620 mm. Obskbljen je jednokranim odvodnim cijevima i ima PVC preljev za kadu. Mehaničko čišćenje, dezinfekcija, redovita kontrola briseva bazena kao i ispravnosti vode uz korištenje jednokratnih odvodnih cijevi, koje se provodi rutinski, način je da se spriječi nastanak i prijenos infekcija.
Porod u vodi


Priprema rodilje za porod u vodi podrazumijeva standardne postupke: pregled, klizmu i tuširanje koji su obvezni te telemtrijsku kardiotokografiju. Za porod u vodi nužni su nam dobri prirodni ili stimulirani trudovi, otvorenost ušća od najmanje 3-4 cm, dok vodenjak mora biti nužno održan. Također je poželjno da rodilja prije ulaska u bazen čim više hoda ili koristi loptu.

Tijekom prvog porodnog doba prate se vitalni znakovi rodilje, kontinuirano se provodi telemetrijska kardiotokografija, rodilja se potiče da čim češće mijenja položaj uz naglasak na pravilno disanje i relaksaciju između trudova, koji se po potrebi mogu stimulirati. Rodilji je dozvoljen slobodan unos tekućine na usta, a jednokratni boravak u bazenu ograničavamo na 2 sata.

U drugom porodnom dobu može se, ukoliko je potrebno, učiniti urez međice u vodi. Primalja prihvaća dijete potpuno pod vodom. Nakon poroda cijelog tijela dijete može ostati do jednu minutu pod vodom, nakon čega se licem prema površini vadi iz vode i stavlja majci na grudi. Pupkovina se reže nakon prestanka pulziranja. Po rođenju djeteta ispušta se voda iz bazena i posteljica porod „na suhom“. Na taj se način izbjegava mogućnost embolije vodom. Kontrolira se krvarenje i involucija uterusa te ukoliko treba učiniti kirurška opskrba porođajnih putova.

Da li će rodilja roditi u vodi ili ne ovisi o tijeku poroda, odnosno o procjeni opstetričara (patološki CTG zapis, zelena plodna voda, eventualno neka druga patološka stanja u porodu).


Najčešće postavljano pitanje vezano uz porod u vodi...je pitanje sigurnosti takvog načina rađanja. Zadnjih desetak godina pojavili su se brojni radovi na tu temu.

Eldering i sur. su 1997. retrospektivnom studijom usporedili tisuću poroda u vodi s istim brojem klasično vođenih poroda: nije dokazan veći mortalitet i morbiditet u majki i djece, manja je uporaba analgetika, manja je učestalost ureza međice. Do sličnih zaključaka došli su i Gilbert i sur. uspoređujući 4.000 poroda u vodi s normalnim vaginalnim porodima. Chineze i sur. su objavili rezultate retrospektivne studije koja je obuhvatila 301 porod u vodi i došli do zaključka da je porod u vodi ukoliko ga vode iskusni opstetričari jednako siguran kao i normalni vaginalni porod. Slične rezultate objavili su i Greissbühler i sur, te Thöni i sur. Identični rezultati su objavljeni u časopisu Ganäkologisch-geburtshilfliche Rundschau iz 2003. godine na temelju studije kojom je obrađeno 4.000 poroda u vodi.


Porod u vodi...uz pravilno postavljene indikacija i dobro educirane porodničare i primalje predstavlja siguran način rađanja za majku i dijete. Porodom u vodi smanjuje se upotreba analgetika i učestalost ureza međice.

Rađanje u vodi pokušaj je i doprinos humanizaciji odnosa prema rodiljama pri čemu se uvažava izbor rodilje o načinu rađanja i njeno aktivno sudjelovanje u donošenju takve odluke. Cilj je osloboditi rodilju straha od poroda i pomoći joj da pozitivno doživi porod.

Rađati u vodi mogu samo potpuno zdrave rodilje uz pomoć posebno motiviranog i obučenog zdravstvenog osoblja, prvenstveno opstetričara i primalja koji su dužni brinuti se o fizičkim i psihičkim potrebama rodilja.


mr.sc. Nebojša Sindik, dr.med. :: Klinika za ginekologiju i porodništvo KBC-a u Rijeci :: Cambierieva 17 :: Rijeka ::


  Literatura:

1. .Odent M. Birth under water. Lancet 1982; 2:1476-7

2.Eldering G. Wassergeburt – eine mögliche Entbindungsform? Perinat Med 1997; 9:40-4

3.Gilbert RE, Tooley PA. Perinatal mortality and morbidity among babies delivered in water. Surveillance study and postal survey. Brit Med J 1999; 21:319

4.RCOG. Birth in Water. Statement. London, RCOG, 2001.

5.Nikodem VC. Immersion in water in pregnancy, labour and birth. Cochrane Database Syst Reb 2004; (2):CD000111.

:: važne pravne informacije ::

HDGO portal pruža stručne informacije o brojnim temama i događanjima u ginekologiji, opstetriciji i humanoj reprodukciji. Svrha navedenih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o uporabi pojedinih proizvoda niti promocija pojedinih proizvoda kao takvih. Niti jedan posjetitelj web portala ne smije koristiti informacije sadržane na ovom portalu za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez savjetovanja sa stručnim medicinskim osobljem jer su informacije objavljene na portalu predviđene kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, vještinu, znanje, iskustvo i procjenu specijaliste za ginekologiju i opstetriciju koji se brine o bolesnici, odnosno trudnici.

HDGO je poduzeo i ubuduće će poduzimati odgovarajuće napore kako bi informacije sadržane na ovom web portalu bile točne i precizne, ali istovremeno ne daje nikakva jamstva glede njihove potpunosti. Shodno tome, takve informacije ne mogu služiti kao predložak za sudsko medicinska vještačenja. Takve informacije HDGO priopćuje svojim članovima na redovitim okupljanjima i putem stručnih smjernica odobrenih od strane nadležnih tijela.

Stručne smjernice HDGO donose se prema strogim stručnim pravilima i specifičnim uvjetima ginekološke i opstetričke struke u RH, te se nakon odobrenja od strane nadležnih tijela objavljuju s posebnom napomenom.