Kirurška prevencija raka jajnika - kako se pacijentice odlučuju za operaciju?

Prilikom donošenja odluke o preventivnoj operaciji raka jajnika, pacijentice razmatraju rizik od raka i menopauze, kao i druge čimbenike, pokazalo je malo istraživanje.

Istražitelji su ispitali 24 žene u predmenopauzi s BRCA mutacijama koje su razmišljale o profilaktičkoj operaciji. Odgovori su pokazali da su se žene kojima je prioritet smanjenje rizika od raka odlučile za salpingo-ooforektomiju / adneksektomiju, dok su se one koje su bile više zabrinute zbog posljedica kirurške menopauze odlučile za ranu salpingektomiju s odgođenom ooforektomijom. Čimbenici kao što je ranije kirurško iskustvo utjecali su i na odluke pacijentica.

Žene su bile sudionice PROTECTOR ispitivanja, koje je osmišljeno kako bi se utvrdio utjecaj profilaktičke kirurgije na seksualnu funkciju, usporedbom s pacijenticama u kojih nije učinjen operativni zahvat. Sudionice studije same su donosile odluke vezane uz operaciju, a razgovori s 24 sudionice pružili su uvid u to kako su donosile svoje odluke.
Dr. sc. Faiza Gaba, s Londonskog sveučilišta Queen Mary, i kolege iznijeli su rezultate u časopisu Journal of Medical Genetics.

"Premda je ovo teška odluka koju žene donose, najvažnije je dati im opcije koje omogućuju samostalno odlučivanje o vrsti zahvata uz liječničku podršku", rekla je Barbara A. Goff, MD, sa Sveučilišta u Washingtonu u Seattleu, kada je upitana da komentira ovo istraživanje.Pojedinosti o studiji i rezultati

Istražitelji su ispitivali 24 žene u dobi od 34 do 46 godina. Četrnaest pacijentica bile su nositeljice BRCA1, a 10 nositeljice BRCA2. U braku je bilo 19 žena, dok su četiri ispitanice bile nulipare. Razgovori su trajali u prosjeku 55 minuta, a provedeni su s unaprijed razrađenim pitanjima.

Jedanaest žena odlučilo se za preventivnu operaciju uklanjanja jajovoda, sedam se odlučilo za preventivnu operaciju uklanjanja i jajnika i jajovoda, a šest ih se odlučilo protiv profilaktičke kirurgije. Četiri žene koje su prethodno imale rak dojke odlučile su se za preventivnu operaciju raka jajnika.

Među 18 žena koje su odabrale operaciju, 16 ih je završilo rađanje, a 2 nisu željele djecu. Među šest žena koje su se odlučile protiv operacije, četiri nisu završile rađanje, jedna nije bila sigurna koji postupak odabrati, a šesta je imala snažne osjećaje protiv uklanjanja zdravog tkiva.

11 žena koje su odabrale profilaktičko uklanjanje jajovoda i kasnije uklanjanje jajnika učinile su to zbog zabrinutosti zbog rane menopauze nakon ooforektomije, osobito lošeg raspoloženja, seksualne disfunkcije i lošije kvalitete života. Također je vjerojatnije da su imale prethodno pozitivno kirurško iskustvo, tako da nisu bile toliko zabrinute zbog operacije u dva koraka.

Žene koje su odabrale profilaktičko uklanjanje i jajnika i jajovoda bile su motivirane jakom obiteljskom poviješću raka jajnika, strahom od umiranja, istodobnim benignim ginekološkim problemima, nedostatkom probira na rak jajnika i savjetima liječnika.
Devet žena također se odlučilo za profilaktičku mastektomiju, što je teža odluka od profilaktičke operacije raka jajnika.

Žene koje su se odlučile protiv preventivne mastektomije učinile su to jer nisu završile rađanje, bile su zabrinute zbog vremena oporavka i psiholoških učinaka operacije, ili su imale povjerenja u probir i liječenje raka dojke.

Među ženama koje su odabrale profilaktičku mastektomiju, dvije su istaknule nedostatak stručne podrške pri odlučivanju za rekonstrukciju dojki. Jedna sugovornica požalila je što se odlučila za rekonstrukciju režnjem zbog dobivenog kozmetičkog izgleda i kronične boli ali nije požalila zbog profilaktičkog uklanjanja dojki.

Petnaest žena izjavilo je kako bi više voljele kombiniranu profilaktičku mastektomiju i profilaktičku operaciju raka jajnika u jednom zahvatu, zbog manje tjeskobe, manje čekanja, manje termina, manje izostanaka s posla i jednog oporavka.

Žene su savjetovale kolegice BRCA nositeljice da izbjegavaju vremenski pritisak kod odlučivanja, razgovaraju s drugim BRCA nositeljicama, osobno istražuju i traže drugo mišljenje ako nisu zadovoljne. Također su rekle kako je prilika da se stručnjacima postavljaju pitanja i upoznaju druge BRCA nositeljice licem u lice korisnija od internetskih grupa za potporu. Žene koje su se snašle u specijalističkim okruženjima rekle su da su dobile bolju skrb, bolji pristup hormonskoj nadomjesnoj terapiji te da su bile zadovoljnije.

Visokorizične žene treba podržati multidisciplinarni tim genetičara, ginekologa/onkologa, onkoplastičnih kirurga, specijalista za menopauzu, stručnjaka za plodnost, psihologa i stručnih medicinskih sestara, napisali su istražitelji.


Journal of Medical Genetics,, online 2021.

:: Sanja Tadić dr. med. :: spec. ginekologije i opstetricije :: Poliklinika Harni, Zagreb