Ambulanta za endometriozu

Poštovane, kolegice i kolege,

želim Vas ovim putem izvjestiti da smo upravo u Klinici za ženske bolesti i porode osnovali ekspertnu Ambulantu za endometriozu koja će s radom započeti od 15. svibnja 2020.

Ideja postoji već duže vrijeme o osnutku ove ambulante, a konačno je realizirana nakon što je došlo do osvježenja i cjelokupne promjene u organizaciji rada Klinike u zadnjih mjesec dana.

Ambulanta za endometriozu će biti ekspertna ambulanta gdje očekujemo da nam na pregled i mišljenje šaljete uglavnom diferentne pacijentice s endometriozom. Obzirom da je velika većina pacijentica s endometriozom primarno ili sekundarno neplodna, iako sam voditelj ambulante, ona će biti smještena u Poliklinici Zavoda za humanu reprodukciju gdje će biti moguć timski pristup takvim pacijenticama

 Pacijentice ćete Vi moći naručiti, ili će se one same moći naručiti putem maila predbiljezbe.cef.gin@kbc-zagreb.hr, a informacije u vezi narudžbi se mogu dobiti i na tel. 4604 723 i 4604 791.


Nadam se uspješnoj suradnji!

 

:: doc.dr.sc. Mario Ćorić, dr.med :: v.d. Pročelnika Zavoda za kirurgiju i uroginekologiju Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb :: Predsjednik Hrvatskog društva za endometriozu.