Škola nepušenja u dnevnoj bolnici za ovisnost o duhanu


U Psihijatrijskoj bolnici ''Sveti Ivan'' u Zagrebu pokrenuta je nova dnevna bolnica za borbu protiv ovisnosti o duhanu. Motivirani poražavajućim epidemiološkim podacima o prevalenciji uporabe duhana u općoj, a još više u populaciji psihijatrijskih bolesnika, željeli smo prvenstveno našim sugrađanima, a onda i onima koji to nisu, ponuditi stručnu pomoć i podršku u borbi protiv ove ozbiljne i potencijalno životno ugrožavajuće bolesti. Prema saznanjima kojima raspolažemo, bila bi to trenutno jedina dnevna bolnica za pomoć u prestanku pušenja u zemlji.

Svi znamo koliko je pušenje štetno i opasno, na razini pojedinca, obitelji i šire društvene zajednice. Epidemija pušenja duhana jedna je od najvećih javnozdravstvenih prijetnji s kojima je čovječanstvo ikada bilo suočeno. Pušenje se smatra vodećim uzrokom smrtnosti u svijetu koji bi se mogao prevenirati, uz povišeni krvni tlak i pretilost. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje kako duhan svake godine ''ubije'' oko šest milijuna ljudi, odnosno, jednu osobu svakih šest sekundi. Pušenje u prosjeku skraćuje život za 10 godina, ne pošteđujući praktički nijedan organski sustav. Jedna od deset smrti odraslih osoba može se povezati s izravnom ili neizravnom izloženošću duhanskom dimu.

Osim utjecaja na morbiditet i mortalitet pušača (manja kvaliteta života i kraći životni vijek), tu su i povećani rizici na tijek i ishod trudnoće, štetni učinci pasivnog pušenja, smanjena radna produktivnost i ekonomski gubici, negativan utjecaj na kolektivnu svijest (socijalno prihvaćen oblik ponašanja), pitanje stigme itd.

Ovisnost o duhanu vrlo je snažna ovisnost. Vjerojatnost da će osoba postati ovisna nakon što je bar jednom probala određenu psihoaktivnu tvar najveća je upravo za duhan i iznosi 32%. Koliko je teško prestati pušiti zna vjerojatno svaki pušač. Istraživanja pokazuju da konačnom prestanku pušenja prethodi puno neuspješnih pokušaja (do nedavno se smatralo da ih bude desetak, a nedavna istraživanja pokazuju da ih bude i tridesetak).

Prema rezultatima istraživanja Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske provedenom 2015. godine na reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske u dobi između 15 i 64 godine (N=4992), duhan je pušilo 35,4% odraslih (37,7% muškaraca i 33% žena), što ovu ovisnost svrstava u sam vrh medicinsko-psihijatrijske problematike. Pa ipak, unatoč tome, ili možda baš zbog toga, ovisnost o duhanu se nerijetko banalizira i marginalizira.

Naša dnevna bolnica za ovisnost o duhanu otvorena je za sve kojima je potrebna pomoć i podrška u prestanku pušenja. Potrebno je javiti se na indikacijski razgovor s uputnicom liječnika obiteljske medicine prema terminu koji će izdati bolnička jedinica centralnog naručivanja. Potom slijedi uključivanje u program dnevne bolnice u trajanju od tri tjedna. Dnevna bolnica koncipirana je na način da bolesnike priprema za prestanak pušenja, te ih se prati u trenutku prestanka i uspostave rane apstinencije. Po završetku programa predviđaju se redovite grupe podrške u unaprijed definiranim intervalima. Programi su prilagođeni potrebama polaznika, te razlikujemo grupe za izvanbolničke i bolničke pacijente.


Aktivnosti Škole nepušenja su:

 • psihoedukacija (predavanja, radionice, vježbe),

 • grupni psihoterapijski rad,

 • grupe podrške sa starijim apstinentima,

 • individualni razgovori sa terapeutom,

 • uključenje obitelji u proces uspostave i održavanja apstinencije,

 • tehnike relaksacije – progresivna mišićna relaksacija,

 • socioterapijske aktivnosti (izleti, sportske aktivnosti, kreativne radionice), aktivnosti terapijske zajednice,

 • farmakoterapijski suport (nikotinska zamjenska terapija, vareniklin, bupropion),

 • vađenje rutinskih laboratorijskih pretraga, mjerenje razine karboksihemoglobina i ugljičnog monoksida u izdahnutom zraku,

 • aktivnosti evaluacije programa,

 • ostale pretrage, pregledi i aktivnosti po potrebi.


Tim Škole nepušenja čine:

 • psihijatri,

 • prvostupnice sestrinstva,

 • socijalni pedagog,

 • radni terapeut,

 • psiholog.


Za sva dodatna pitanja, komentare i/ili sugestije  na raspolaganju stoji mail:  pbsvi@pbsvi.hr ili irena.rojnic@pbsvi.hr.prof. dr. sc. Igor Filipčić