Ginekološki portal www.hdgo.hr besplatan je i samostalan portal Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju. Izrađen je tako da pruža stručne informacije o brojnim temama i događanjima iz ginekologije, opstetricije i humane reprodukcije.
Novosti Najava događanja

Blizanačka trudnoća
8.6.2018. Zagreb, MEF
Vulva-Workshop 2018
28.-29.9.2018. Graz, Austria
Endometriosis 2018
21.-24.11.2018. Vienna, Austria

26th Annual ESGE Congress
18.-21.10.2017. Antalya, Turkey

Najave i preporuke
HDGO
 

 

Web časopis Gynaecologia et Perinatologia

ISSN: 1330-0091
UDK: 618
CODEN: GYPREQ
Izdavač: Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju i Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb, Petrova 13, Zagreb
 • Preporuka knjige

  Josip đelmiš, slavko orešković i suradnici, godina: 2014

  Izdavač: Medicinska naklada Zagreb
  Broj stranica: 1,069 stranica, 84 poglavlja, 104 slike 
  7 dijagrama, 127 tablica i 760 referenci
  ..
  ..
 • Preporuka knjige

  hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju


  Zagreb 2012
  Izdavač:
  HDGO
  Jezik: hrvatski & Broj stranica: 179


 • Preporuka knjige
  marina kos i tanja leniček.

  Zagreb 2011
  Izdavač:
  Medicinska naklada
  Jezik: hrvatski & Broj stranica: 186
  ..
  ..
 • Preporuka knjige
  Velimir Šimunić i sur. Reizdanje: 2011.

  Izdavač: Naklada Ljevak
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica:
  523