Portal Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju logo

Klasifikacija Kongenitalnih Anomalija Ženskog Reproduktivnog Sustava


Na sastanku Upravnog odbora HDGO – Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju, od 28. rujna 2013. godine odlučeno je da će stručno društvo organizirati online (putem interneta) DELPHI konsenzus s ciljem prihvaćanja ili odbijanja novih ESHRE|ESGE smjernica za klasifikaciju kongenitalnih anomalija ženskog reproduktivnog sustava.

Predstavnici stručnih ginekoloških društava su o tome informirani 3. listopada i potom ponovno 16. listopada 2013. godine, nakon čega je formirana Radna skupina, a izrada smjernica putem konsenzusa prijavljena je u Registar izrade smjernica koji vodi HDGO.

Radnu skupinu činila su sljedeća stručna ginekološka društva i sekcije:
1. Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju,
2. Hrvatsko društvo za ginekološko endokrinologiju i humanu reprodukciju,
3. Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju i
4. Sekcija ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Na glasovanje putem online konsenzusa pozvano je po 5 predstavnika svakog društva, ukupno 20 članova stručnih društava.

Online glasovanje je trajalo 2 mjeseca, te je zaključeno 7.prosinca 2013. godine. Rezultati konsenzusa objavljeni su ovdje:



 
Rezultati konsenzusa stručnih ginekoloških društava
Klasifikacija kongenitalnih anomalija ženskog reproduktivnog sustava - Konsenzus

saznaj više


 
 S2K smjernice
Klasifikacija kongenitalnih anomalija ženskog reproduktivnog sustava

saznaj više


ESHRE smjernice su dizajnirane i razvijene temeljem (i) znanstvenog istraživanja kroz kritički osvrt trenutnih prijedloga i priprema početnog prijedloga za razmatranje među stručnjacima, (ii) mjera konsenzusa među stručnjacima kroz uporabu DELPHI procesa i (iii) razvoj konsenzusa od strane znanstvenog odbora, uzimajući u obzir rezultate DELPHI procesa i komentare stručnjaka. Skoro 90 znanstvenika sudjelovalo je u procesu razvoja novog klasifikacijskog sustava, pridonoseći svojim strukturiranim odgovorima i komentarima. Objavljene su u znanstvenom pasopisu Human Reproduction (Hum Reprod. 2013;28(8):2032-2044).

Smjernice je na hrvatski jezik prevela dr. Neike Keller, specijalizantica ginekologije ii opstetricije iz Varaždina, dok ih je lektorirala i pripremila za konsenzus dr. Đurđa Žigmundovac-Klaić, spec. ginekologije i opstetricije iz Zagreba.




 
ESHRE | ESGE smjernice
Klasifikacija kongenitalnih anomalija ženskog reproduktivnog sustava

saznaj više


 
eshre | esge smjernice
ESHRE | ESGE obrazac                                                saznaj više




ESHRE | ESGE klasifikacijski sustav temelji se na anatomiji. Anomalije su, izražavajući anatomska odstupanja uterusa koji potječu od istog embriološkog izvora, klasificirane u sljedeće glavne kategorije: U0, normalan uterus; U1, dismorfičan uterus; U2, septirani uterus; U3, bikorporealni uterus; U4, hemi-uterus; U5, aplastični uterus; U6, još neklasificirani slučajevi.

Glavne kategorije podijeljene su u potkategorije izražavajući anatomske varijacije s kliničkim značajem. Cervikalne i vaginalne anomalije klasificirane su zasebno u potkategorije s kliničkim značajem.

Konsenzusom predstavnika hrvatskih stručnih ginekoloških društava ove smjernice ubrajaju se u S2K smjernice.




Predsjednik Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju

                                        

prof. dr. sc. Dubravko Barišić
Klinika za ženske bolesti i porode,
Petrova 13, HR-10 000 Zagreb
+385 (1) 46 04 646; +385 (1) 46 04 616;
Fax: +385 (1) 46 33 512
barisic@hdgo.hr
   :: 7. prosinca2013. ::

:: važne pravne informacije ::

HDGO portal pruža stručne informacije o brojnim temama i događanjima u ginekologiji, opstetriciji i humanoj reprodukciji. Svrha navedenih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o uporabi pojedinih proizvoda niti promocija pojedinih proizvoda kao takvih. Niti jedan posjetitelj web portala ne smije koristiti informacije sadržane na ovom portalu za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez savjetovanja sa stručnim medicinskim osobljem jer su informacije objavljene na portalu predviđene kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, vještinu, znanje, iskustvo i procjenu specijaliste za ginekologiju i opstetriciju koji se brine o bolesnici, odnosno trudnici.

HDGO je poduzeo i ubuduće će poduzimati odgovarajuće napore kako bi informacije sadržane na ovom web portalu bile točne i precizne, ali istovremeno ne daje nikakva jamstva glede njihove potpunosti. Shodno tome, takve informacije ne mogu služiti kao predložak za sudsko medicinska vještačenja. Takve informacije HDGO priopćuje svojim članovima na redovitim okupljanjima i putem stručnih smjernica odobrenih od strane nadležnih tijela.

Stručne smjernice HDGO donose se prema strogim stručnim pravilima i specifičnim uvjetima ginekološke i opstetričke struke u RH, te se nakon odobrenja od strane nadležnih tijela objavljuju s posebnom napomenom.