LNG-IUD i Kod Hiperplazije Endometrija


Izgleda da je stopa regresije promjena u okviru liječenja endometralne hiperplazije kod pacijentica s LNG-IUD ('hormonska spirala') veća u odnosu na pacijentice s endometralnom hiperplazijom koje su liječene primjenom oralnih gestagena, rezultati su meta-analize objavljene u znanstvenom časopisu 'American Journal of Obstetrics & Gynecology.'

Međutim, ovi rezultati nisu i definitivni,upozoravaju autori, jer su istraživanja uključena u meta-analizu "opservacijskog dizajna pri čemu se ove dvije metode većinom indirektno uspoređuju."

Znanstvenici navode da gestageni potiču regresiju endometralne hiperplazije i sprječavaju rak endometrija. U novije vrijeme, u istu svrhu koristi se i intrauterini uložak s hormonskim cilindrom (LNG-IUD, Mirena).Endometrial Hyperplasia


U usporedbi obje metode liječenja, engleski istraživači iz 'Birmingham Women's Hospital, UK', identificirali su 24 relevantna istraživanja, najvećim dijelom "niskog metodološkog kvaliteta," koje su uključivale ukupno 1001 pacijenticu.

Kumulativna stopa regresije za jednostavnu endometralnu hiperplaziju iznosila je 89% u slučaju primjene oralnih gestagena i 96% ako je korišten LNG-IUD, pri čemu nije nađena statistički značajna razlika, navodi se u istraživanju.

S druge strane, navodi autorski tim, u slučaju kompleksne endometralne hiperplazije kumulativna stopa regresije iznosila je 66% pri oralnoj uporabi gestagena i 92% za LNG-IUD (p<0.01), dok je kod atipične hiperplazije stopa regresije bila 69% za oralne gestagene i 90% za LNG-IUD (p=0.03). U oba slučaja su razlike bile statistički signifikantno značajnog karaktera.

Na koji način liječiti endometralnu hiperplaziju? "Premda razlike izgledaju velike, a rezultati ukazuju da je uporaba Mirene primjerenija, podatke treba interpretirati s oprezom jer podatci u meta analizi potječu iz malih i heterogenih istraživanja, da bi se rezultati mogli poopćiti," navode znanstvenici.

"Kako bi se dobio 'pravi' odgovor na pitanje oralni gestageni ili Mirena kod endometralne hiperplazije, potrebno je provesti veliko, randomizirano kontrolirano istraživanje s dugotrajnim praćenjem pacijentica," naglašuju autori. "Bez robustne baze podataka, nije vjerojatno da će se išta mijenjati u proširenoj kliničkoj praksi."

Am J Obstet Gynecol. 2010, online issue.

:: dr. Vesna Harni :: HDGO :: 23.5.2011.