Pravni etički i medicinski aspekti suvremenog porodništva

Pravni etički i medicinski aspekti suvremenog porodništva, Hotel Solaris, Šibenik

11.-13. svibnja 2017. godine

info: http://svp.conventuscredo.hr